qol-budaqlı

qol-budaqlı
sif. Böyük şaxələri, budaqları olan. İçimdə bir qəzəb baş qaldırır; qol-budaqlı ağacların bu mütiliyinə; qüvvət qarşısında bu acizliyin. R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • hündür — sif. 1. Uca, yüksək. Hündür divar. Hündür dağ. Hündür boy. – Çay hündür və yaşıl təpələrin arasilə axıb gedir. M. İ.. İri, qol budaqlı, hündür tut ağacının altında manqal qoyulmuşdu. İ. Hüseynov. 2. Ucaboy(lu), hündürboy(lu). Hündür kişi. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəfərre’ — ə. 1) qol budaq gətirən; budaqlanan, şaxələnən; 2) qol budaqlı, şaxəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gərpəli — (Cəlilabad) qol budaqlı. – O ağac gərpəliydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • acılıqotu — is. bot. Yarpaqsız, buğumlu, gövdəsi qol budaqlı kiçik kol bitki. <Acılıotunun> gövdəsi düz, qismən odunlaşmış və boz rəngli budaqları vardır. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıqulağı — is. bot. Həmişəyaşıl yarımkol bitki. Ayıqulağı həmişəyaşıl halda olan yarımkol bitkidir, yerlə sürünən qol budaqlı gövdəyə malikdir, . . çəhrayı rəngli gözəl, salxım çiçəkləri vardır. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bat-bat — is. bot. Bəngotu; pis qoxulu acı dadan ot bitki (xalq təbabətində işlədilir). Gödək saplaqlı yaşıl rəngli və yumurtayaoxşar zəhərli otların, məsələn, bat batın çiçəyindən olan bal da zəhərli olur. H. Z.. Bat bat 0,5 1 m hündürlükdə yaşıl rəngli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birəotu — is. bot. Dərman hazırlanan bir bitki. Birəotu çox hündür və qol budaqlı bitkilərdən biridir. Növbə ilə düzülmüş və kəskin ətirli iyə malik, tünd yaşıl yarpaqları vardır. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cırtdan — is. 1. Çox xırda adam. Telli də boy atmayır; Cırtdandan balacadır; Yaşıdı Sənəm ondan; Həm sağlam, həm ucadır. M. D.. Bir də görürsən ki, dağ boyda insan; Bir cırtdan önündə cücədir, cücə. B. V.. <Güllü xanım:> . . Eynşteyn deyib ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damotu — is. dan. Qol budaqlı və üzəri tüklərlə örtülü, təbabətdə işlədilən çoxillik ot bitkisi. <Damotunun> gövdəsinin üzərində qarşı qarşıya durmuş və yumşaq tüklərlə örtülmüş tünd yaşıl rəngli saplaqlı yarpaqları yerləşmişdir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəvədabanı — is. bot. Qol budaqlı, sürünən kökümsov gövdəli çoxillik ot bitkisi. Xırda ot bitkisi olan dəvədabanının . . böyük kökyanı yarpaqları uzun saplaqlar üzərində yerləşmişdir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”